Jen krátce - Misionáři Saletini v České Republice

Přejít na obsah

Jen krátce


Jen krátce:
Kongregace Misionáři Matky Boží z La Saletty (Congregatio Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette, obvykle používaný název Misionáři saletini; zkratka MS) vznikla na základě zjevení Panny Marie v La Salettě. Je klerická s apoštolským zaměřením, nadána papežskými právy.
Poslední slova Matky Boží v La Salettě zněla:
"Nuže, mé děti, předejte to celému mému lidu." Naplnění těchto slov se stalo hlavním úkolem nové řeholní rodiny. Působení Misionářů Matky Boží z La Saletty se postupně rozšířilo (z Francie do Belgie, Švýcarska, Spojených států, Polska, Madagaskaru, atd.). V současné době čítá přes 926 členů, kteří jsou rozděleni do 11 provincií po celém světě. Působí ve 25 zemích. Generální dům se nachází v Římě.

Co děláme?
Snažíme se plnit a hlásat poslání Panny Marie z hory La Saletta. Zdůrazňujeme nutnost obrácení skrze smíření s Bohem a lidmi. Kongregace je ve službě Božímu lidu, mezi různými způsoby pastorace upřednostňuje ty, které nejvíce odpovídají naší spiritualitě, a to pokání a smíření.
Proto pracujeme jako misionáři:
- v misijních oblastech, kde církev ještě není zakořeněná, a také v prostředích, kde se radostná zvěst evangelia stala cizí
- pro duchovní obnovu vedeme exercicie ve farnostech, vykonáváme lidové misie
- vedeme náboženské skupiny, náboženská hnutí
- spravujeme poutní místa
- podílíme se na výchově mládeže
Od roku 1995 jsou Misionáři Matky Boží z La Saletty i v České republice. Působíme v rámci litoměřické diecéze v Bozkově u Semil, který je mariánským poutním místem, v Železném Brodě a Mělníku. V Bozkově se nachází dosud jediný řeholní dům v Čechách, ve kterém se pořádají setkání a vedou exercicie (kapacita 50 osob). Doufáme, že slzy Plačící Paní z La Saletty přinesou bohaté ovoce obrácení a pokání také v Čechách.

© Misionáří Saletini
ŘEHOLNÍ DŮM MISIONÁŘŮ SALETINŮ
512 13 Bozkov 37
tel. 481 682 156

Působíme na těchto místech

Návrat na obsah