Misionáři Saletini - Misionáři Saletini v České Republice

Přejít na obsah

Poslední slova Matky Boží v La Salettě zněla:"
Nuže, mé děti, předejte to celému mému lidu."
Naplnění těchto slov se stalo hlavním úkolem nové řeholní rodiny.

Kongregace Misionářů Matky Boží z La Saletty (Congregatio Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette, obvykle používaný název Misionáři Saletini; zkratka MS) vznikla na základě zjevení Panny Marie v La Salettě. Je klerická s apoštolským zaměřením, nadána papežskými právy. Působení Misionářů Matky Boží z La Saletty se postupně rozšířilo - z Francie do Belgie, Švýcarska, Spojených Států, Polska, Madagaskaru, atd.. V současné době čítá přes 926 členů, kteří jsou rozděleni do 11 provincií po celém světě. Působí ve 25 zemích. Generální dům se nachází v Římě.
Snažíme se plnit a hlásat poslání Panny Marie z hory La Saletta. Zdůrazňujeme nutnost obrácení skrze smíření s Bohem a lidmi. Kongregace je ve službě Božímu lidu, mezi různými způsoby pastorace upřednostňuje ty, které nejvíce odpovídají naší spiritualitě, a to pokání a smíření. Od roku 1995 jsou Misionáři Matky Boží z La Saletty i v České republice. Působíme v rámci litoměřické diecéze v Bozkově u Semil, který je mariánským poutním místem, v Železném Brodě a Mělníku.© Misionáří Saletini
ŘEHOLNÍ DŮM MISIONÁŘŮ SALETINŮ
512 13 Bozkov 37
tel. 481 682 156

Působíme na těchto místech

Návrat na obsah