Aktuální zprávy - Misionáři Saletini v České Republice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuální zprávy


.:Bozkov:.

Poutní Kostel
Navštívení Panny Marie Královny hor v Bozkově
Misionáří Matky Boží lasaletské
512 13 Bozkov 37
Tel. 481682156, mob. 605144529
email: farnostbozkov@email.czFarní ohlášení 3. - 10. 12. 2017  • Ve čtvrtek 7. 12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
  • V pátek 8. 12. slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  • V neděli 10. 12. druhá adventní neděle
  • V pátek v 18 hodin začíná mší sv. adventní duchovní obnova na téma Smíření, kterou povede P.Matěj Trizuliak MS


Vážení dárci a přátelé Bozkova,
u příležitosti Vánoc a na prahu nového roku bych Vám chtěl poděkovat za obětované dary a adopci píšťal.

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má  od Otce jednorozený Syn, plný milosti a lásky.
Jan 1, 14

Přeji Vám, ať narozené dítě Ježíš naplňuje Vaše srdce darem lásky, kéž Vás betlémská hvězda vede k otevření srdce pro potřeby ostatních lidí a Nový rok 2017 přináší hojnost Božího požehnání.
Informujeme Vás, že v tomto roce proběhla IV. etapa opravy, ve které byla zrestaurovaná vzdušnice hlavního stroje, celková cena bude 450.225,-Kč. Na to byla z Libereckého kraje poskytnuta dotace ve výši 300.000,-Kč. V roce 2016 bylo ve veřejné sbírce vybráno 80.100,-Kč, za které jsem vděčný a již připravujeme další V. etapu na rok 2017. Od začátku konání veřejné sbírky se nám podařilo shromáždit 574.679,-Kč.
Bylo investováno:
  • I. etapa - 650.000,-Kč                 
  • II. etapa - 310.500,-Kč
  • III. etapa - 150.075,-Kč
  • IV. etapa - 450.225,-Kč
Celkově 1.560.800,-Kč

Děkujeme Vám, a prosíme o další podporu a propagaci oprav vzácných bozkovských varhan.
V Bozkově budete vždy vítáni!
P. Krzysztof Mikuszewski MS


Projekt záchrany varhan


         S radostí Vám oznamujeme, že po desítkách let odkladů probíhá v poutním kostele Navštívení Panny Marie první etapa generální opravy varhan.
      Srdečné díky všem dárcům za jejich příspěvky, bez kterých by se tato akce ani rozběhnout nemohla. Bez Vaší pomoci bychom ani nezískali příspěvek od KÚ, který je podmíněn dodáním více jak 75% z prostředků majitele. Příspěvek z KÚ z celkové hodnoty díla činí cca 23%, i za to zaplať Pán Bůh
         Hodnota I. etapy, jež se skládá z rozebrání nástroje, restaurování většiny dřevěných píšťal a vzdušnic činí cca 640 000,-KČ
       Otázkou zůstává, jak dále ve financování této akce pokračovat. Zatím běží veřejná sbírka
(č.ú. 3286101379/0800), další akcí je adopce píšťal (www.varhany-bozkov.eu), peníze se dostanou správným směrem i přes účet Matice Bozkovské  (202363029/0300 heslo varhany).

© Misionáří Saletini
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky